Psychologie podle Védánty

 5.56

Védánta je starodávný a mimořádně sofistikovaný systém indické metafyziky, který poutá pozornost západních učenců již po staletí. Cílem Védánty je zodpovědět jedinou otázku: „Co je původem všeho?“ Při hledání odpovědi Védánta opouští ritualizmus védských světských obětí. Bez ústupků se zakládá na filozofických částech védských textů, Upanišadách a Védánta-sútře.

Odpověď, kterou hledá Védánta, se nachází v oblasti vědomí. Ale kdo chce dosáhnout nejvyššího vědomí, zdroje všeho, musí překonat mnoho nižších úrovní uvědomění. Jednou z nejtěžších těchto úrovní je úroveň mysli.

Pojetí transcendování mysli je téměř nepochopitelné zvláště pro osobu pocházející ze západní kulturní tradice, ve které evropští filozofové počínaje starým Řeckem stěží rozlišovali „mysl“ od „těla“. V našem slovníku se nachází slovo „psychologie“ (snaha o vědecké studium mysli), které má svůj původ v řeckém slově psýché, znamenajícím „duše“. Ale mysl není duše. Mysl je ve skutečnosti subtilní hmotný odraz duše. Můžeme jej studovat po miliony let a nikdy se ani o krok nepřiblížíme k pravému já.

Kniha Psychologie podle Védánty uvádí čtenáře do starověké vědy rozlišování čisté, věčné a vždy blažené duše od mihotavé, nestálé mysli, která je sídlem veškeré duality (štěstí a neštěstí, láska a nenávist atd.). Struktura mysli je v ní důkladně vysvětlena. Je vyjasněno, jak má být mysl použita v józe (duchovním povýšení). A nakonec je vysvětlen i konečný cíl Védánty – jak lze čistou duši osvobodit od zátěže mentální identifikace a vrátit se k Nejvyšší Duši, zdroji všeho.

ISBN 978-80-260-2222-0, 158 stran, tvrdá vazba

Cena: 150 Kč plus poštovné

Category: